05 | 06 | 2020
A+
A-

01.06.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 23 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (01.06.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14B (76. grupa, 2061. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2020.

 

 1. Par administratīvā lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 15 (103. grupa, 66. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 15 (103. grupa, 66. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 30/61 cm Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 25, 52 cm un 6 liepas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 36 cm), 22, 23, 41 cm Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 12 (93. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0666)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 12 (93. grupa, 72. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0666);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 14,57 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 7 (103. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 179 (80. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (80. grupa, 2021. grunts), pie Kleistu ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) un 2 bērzus ø 41, 28 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 99,72 EUR (deviņdesmit deviņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līdaku ielā 12 (75. grupa, 445. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 10 (59. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 19 (60. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Kalnciema ielā 19 (60. grupa, 60. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 10 (78. grupa, 962. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 nokaltušu pīlādzi ø 15/16/16 cm (celma caurmērs 20/24 cm), 1 kalstošu pīlādzi ø 20 cm Rīgā, Salaspils ielā 10 (78. grupa, 962. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (121. grupa, 2464. grunts), Rīgā, Tīnūžu ielā 1B (121. grupa, 471. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 ošlapu kļavu ø 14/18 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (121. grupa, 2464. grunts);
  • 1 nokaltušu pīlādzi ø12/19/20 cm, 1 zirgkastaņu ø30 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 1B (121. grupa, 471. grunts);
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 31, 35 cm Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura (24. grupa, 373. grunts), pie ēkas Tomsona ielā 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez numura (24. grupa, 373. grunts), pie ēkas Tomsona ielā 7;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,61 EUR (divdesmit pieci euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.08.2020. līdz 17.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 zirgkastaņu ø 46, 43 cm ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.07.2020. Ne vēlāk kā līdz 03.08.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts) (piestiprinot pie palīgēkas sienas).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pudiķa ielā 31 (89. grupa, 322. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lejasciema ielā 31 (127. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø38 cm Rīgā, Lejasciema ielā 31 (127. grupa, 333. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0271, pie Stokholmas ielas 24

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamentam 1 kļavu ø 20 cm un 1 osi ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0271, pie Stokholmas ielas 24;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Punduru ielā 6 (111. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Punduru ielā 6 (111. grupa, 243. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 bērza ø 42 cm Rīgā, Punduru ielā 6 (111. grupa, 243. grunts) ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms 1 bērza ø 42 cm ciršanas Rīgā, Punduru ielā 6 (111. grupa, 243. grunts) nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X