10 | 10 | 2018
A+
A-

01.10.2018. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 40 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (01.10.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejaspriekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas vadītāja p.i.

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un

ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītāja vietnieka p.i.

K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 8 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (80. grupa, 2192. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 24 cm, 1 pīlādža ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 apses ø 32 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (80. grupa, 2192. grunts) 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9038), pie Rēzeknes ielas 5A un Piedrujas ielā bez numura (121. grupa, 2269. grunts), pie Rēzeknes ielas 5A saistībā ar projektu “Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu ēku jaunbūves un ēku nojaukšana Rēzeknes ielā 5A un Dārzciema ielā 74, Rīgā”

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts) saistībā ar jaunu elektroapgādes kabeļa līniju izbūvi

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2D (122. grupa, 325. grunts).

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Launkalnes ielā 12 (89. grupa, 602. grunts), Zālīša ielā 1 (89. grupa, 207. grunts), Bajāru ielā 17 (116. grupa, 10. grunts) un Zalkšu ielā 6 (116. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 13C (120. grupa, 2674. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14/15 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 daudzstumbru vītolu ø 15/7/7/9/9/8 (celma caurmērs 39 cm) cm Rīgā, Airu ielā 13C (120. grupa, 2674. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,45 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 2A (113. grupa, 345. grunts, kadastra apzīmējums 0100 113 0333)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts) saistībā ar autosalona un autoservisa būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm un 3 liepas ø 21, 28, 21 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts);
 2. atļaut cirst 7 liepas ø 25, 24, 21, 20, 32, 27, 27 cm, 6 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 21, 19 (celma caurmērs 27 cm) cm, 2 blīgznas ø 13/12 (celma caurmērs 20 cm), 16/25 cm, 1 apsi ø 17/17 (celma caurmērs 27 cm) cm un 1 papeli ø 59/69 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3186,09 EUR (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) saistībā ar sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi).

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0514), Bauskas ielā 143A (73. grupa, 496. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0480), Bauskas ielā 150A (52. grupa, 231. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0221), Doles ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 2135), Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 2064. grunts) un Komētas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9002. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zaubes ielā 6 (24. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Zaubes ielā 6 (24. grupa, 107. grunts).

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 28 (71. grupa, 132. grunts) un Augusta Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2018.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Žagatu ielā 10 (70. grupa, 605. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 61 cm Rīgā, Žagatu ielā 10 (70. grupa, 605. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tauvas ielā7 (11. grupa, 433. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (87. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 39 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (87. grupa, 76. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 11B (120. grupa, 1101. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1112)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 145 cm Rīgā, Vaduguņu ielā 11B (120. grupa, 1101. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1112);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 83 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 260 cm), 80 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 250 cm), 34 cm un 1 priedi ø 29 cm Rīgā, Jaunciema 6.šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,53EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

  8.Par koku ciršanu Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-2 (80. grupa, 940. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 papeles ø 79, 91, 105, 112, 113 cm Rīgā, Sniķeres ielā 29 k-2 (80. grupa, 940. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 910,63 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 14 (80. grupa, 369. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 liepas ø 25, 78 cm, 1 ošlapu kļavu ø 23/15/21/13 cm un 1 Tatārijas kļavu ø 32/33 cm Rīgā, Kleistu ielā 14 (80. grupa, 369. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 9004), Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9001. grunts),

Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (116. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 116 0030), Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 115 0271) un Pļavas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 146. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 037 2033)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2018.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizupes ielā 21 (83. grupa, 203. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 68 cm Rīgā, Aizupes ielā 21 (83. grupa, 203. grunts).

 

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 24A (74. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 38, 59, 45 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 24A (74. grupa, 148. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 24A (74. grupa, 148. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X