07 | 01 | 2019
A+
A-

02.01.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 1 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (02.01.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības
nodaļas vadītāja
A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. O. Šutenkova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 4 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 101A (82. grupa, 10. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006) saistībā ar Jūrmalas gatves, Kurzemes prospekta un Zolitūdes ielas krustojuma pārbūves darbiem

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

  1. 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 101A (82. grupa, 10. grunts);
  2. 8 bērzus ø 25, 50, 47, 39, 30, 35, 25, 34 cm, 2 liepas ø 48, 53 cm un 4 melnalkšņus ø 57, 66, 72, 79 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lomonosova ielā 8 (46. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm, Rīgā, Lomonosova ielā 8 (46. grupa, 145. grunts).

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 37 (125. grupa, 4703. grunts)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 ozolu ø 51 cm Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 37 (125. grupa, 4703. grunts);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit vienscenti);
  3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Valdlauču ielā 10 (119. grupa, 2061. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0417)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Valdlauču ielā 10 (119. grupa, 2061. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0417).

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 3 k-3 (55. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X