27 | 08 | 2020
A+
A-

17.08.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 34 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 34 (17.08.2020.)

 

Sēdi vada:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece,
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
E.Meģe

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A.Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. S.Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūraspieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A.Maderniece
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L.Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Motoru ielā 8 (77. grupa, 119. grunts) un Rīgā, Rododendru ielā 6 (64. grupa, 438. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40/43 cm Rīgā, Motoru ielā 8 (77. grupa, 119. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Rododendru ielā 6 (64. grupa, 438. grunts);
 3. pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dunalkas ielā 8A (117. grupa, 276. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0306) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 100 cm Rīgā, Dunalkas ielā 8A (117. grupa, 276. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0306) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmuma (protokols Nr. 16, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) saistībā ar būvniecību”

atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmumu (protokols Nr. 16, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 2bērzus ø 45, 46 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017);
 2. atļaut cirst 2bērzus ø 45, 46 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 338,45 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 21 (53. grupa, 262. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2020.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 k-9 (35. grupa, 2025. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizāciju, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4 kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts) saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.2020. līdz 05.10.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 29 cm Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.2020. Ne vēlāk kā līdz 21.09.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 7A (87. grupa, 231. grunts), Čiekurkalna 1. līnijā 52 (87. grupa, 55. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 zirgkastaņu ø 23 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 7A (87. grupa, 231. grunts);
  • 1 zirgkastaņu ø 28 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 52 (87. grupa, 55. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 435,40 EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro, četrdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67 (63. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 63 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67 (63. grupa, 82. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielā 12 (64. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Dārza ielā 12 (64. grupa, 276. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Baltajā ielā 5 (63. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Baltajā ielā 5 (63. grupa, 41. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 17 (53. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 94 cm Rīgā, Āpšu ielā 17 (53. grupa, 115. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,60 EUR (astoņdesmit pieci euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 5

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 13 (78. grupa, 952. grunts)

Nolemj:

            izbeigt administratīvo lietu par 1 vītola ø 64/75/44 cm ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 13 (78. grupa, 952. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Strautu ielā 26 (121. grupa, 526. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 15 (70. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 baltegles ø 34, 38 cm Rīgā, Stirnu ielā 15 (70. grupa, 2022. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vaidavas ielā 15A (70. grupa, 2114. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 112 (Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājams koks (dižkoks), 65 cm Rīgā, Vaidavas ielā 15A (70. grupa, 2114. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 11. līnijā, kadastra apzīmējums 0100 125 9014, pie Dārziņu ielas 72

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Dārziņu 11. līnijā, kadastra apzīmējums 0100 125 9014, pie Dārziņu ielas 72;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 23B (92. grupa, 125. grunts), (92. grupa, 744. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • kalstošu 1 pīlādzi ø 16/18 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 23B (92. grupa, 125. grunts);
  • kalstošu 1 ievu ø 30/36 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 23B (92. grupa, 744. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 15. līnijas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 096 0076, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6 (96. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei kalstošu 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Kundziņsalas 15. līnijas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 096 0076, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6 (96. grupa, 4. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
Fontu izmērs
Kontrasts