22 | 03 | 2019
A+
A-

18.03.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 12 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11  (18.03.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas

priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības

nodaļas vadītāja

A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un

apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu

arhitektes p.i.

D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītāja vietnieka p.i.

K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrnieku ielā 2 (102. grupa, 55. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību Rīgā, Jūrnieku ielā 2 (102. grupa, 55. grunts):

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm;

 1. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 4 nokaltušas liepas ø 66, 46, 49, 39 cm, kas bojātas līdz pilnīgam augtspējas zudumam;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 910,64 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit četri centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Fridriha Candera ielā 12 (76. grupa, 2047. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 egles ø 28, 31 cm, 1 liepu ø 46 cm un 1 divstumbru gobu ø 33/27 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 12 (76. grupa, 2047. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 20 (73. grupa, 604. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 20 (73. grupa, 604. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 34 (75. grupa, 169. grunts) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0004), pie Ventspils ielas 34 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 39A (118. grupa, 2025. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 33, 34, 44 cm Rīgā, Pildas ielā 39A (118. grupa, 2025. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 473,81 EUR (četri simti septiņdesmit trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 112. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Embūtes ielā 8 (66. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 33 (81. grupa, 600. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Spilves ielā 1 (77. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33cm Rīgā, Spilves ielā 1 (77. grupa, 6. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 12,02 EUR (divpadsmit euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 37K (93. grupa, 2290. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 37K (93. grupa, 2290. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 13,66 EUR (trīspadsmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē (79. grupa, 2058. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, iepretim Līvciema ielai un Rīgā, Zaļenieku ielā (79. grupa, 2057. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, pie Graudu ielas

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 19

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 trauslā vītola Salix fragilis (Valsts nozīmes aizsargājamu koku) ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 4,14 m ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 19.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Imantas 5. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0024), pie Imantas 5. līnijas 5B

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.05.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 52A, 52 un 54

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 8 ievas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16, (celma caurmērs 25 cm) 16/16 (celma caurmērs 25 cm), 8/12/12 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 25 cm, 2 vītoli ø 40, 21/40 cm, 3 gobas ø 18/26, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25 cm, 4 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 10/15/16 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm un 2 melnalkšņi ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 52A, 52 un 54;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 23 (119. grupa, 2074. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 42 cm un 3 ošlapu kļavas ø 30, 47, 28 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 23 (119. grupa, 2074. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 267,73 EUR (divi simti sešdesmit septiņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts) un Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts), Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009), Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 28. grunts), Rīgā, Mazajā Stērstu ielā bez numura (52. grupa, 2097. grunts) un Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 44 cm (inventarizācijas Nr. 055185) Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts);
  • 2 kļavas ø 19 (celma caurmērs 23 cm; inventarizācijas Nr. 054510), 24 cm (inventarizācijas Nr. 054505) Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 8 kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 18, (celma caurmērs 22 cm) 18 (celma caurmērs 22 cm), 31, 42, 64, 24/25, 28/31 cm un 1 ievu 35 cm Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts);
  • 14 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 21, 25, 25, 28, 39, 11/14 (celma caurmērs 21 cm), 10/15 (celma caurmērs 21 cm), 7/17 (celma caurmērs 25 cm), 11/13/18 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 osi ø 23 cm un 1 blīgznu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009);
  • 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm un 1 gobu ø 24/25 cm Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 28. grunts);
  • 1 osi ø 31 cm Rīgā, Mazajā Stērstu ielā bez numura (52. grupa, 2097. grunts);
  • 2 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3844,25 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro, divdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 7 (83. grupa, 171. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 46 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 7 (83. grupa, 171. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34 EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 177. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 076 0162), pie Šampētera ielas 1A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2019.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 41 (23. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 41 (23. grupa, 1. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 45 (29. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā un K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 Holandes liepu ø 56 cm, 1 tūju ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā;
  • 1 Holandes liepu ø 20 cm Rīgā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D;
 2. atļaut cirst:
  • 2 kļavas ø 76, 56 cm, 1 Holandes liepu ø 56 cm, 2 asās egles ø 32, 25 cm, 1 duglāziju ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā;
  • 1 Holandes liepu ø 37 cm Rīgā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 450C (125. grupa, 6655. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 26 (89. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

Fontu izmērs
Kontrasts