28 | 09 | 2020
A+
A-

21.09.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 39 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 39 (21.09.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ozolciema ielā 46 k-6 (79. grupa, 2104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 20 (73. grupa, 2147. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10. grupa, 38. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 27.10.2020. līdz 09.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 zirgkastaņas ø 26 cm un 1 oša ø 36 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10. grupa, 38. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2020. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā pie Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas 11 mājas fasādes, vai vārtiem, Krišjāņa Valdemāra ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts), Rīgā, Skanstes ielā 3 (17. grupa, 63. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (17. grupa, 40. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0026), pie Skanstes ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaķasēkļa dambī 31 (130. grupa, 133. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Abavas ielā 1 (55. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 1A (77. grupa, 77. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 55 cm Rīgā, Lidoņu ielā 1A (77. grupa, 77. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kvarca ielā 3 (110. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 papeles ø 70, 49, 80, 63 cm Rīgā, Kvarca ielā 3 (110. grupa, 74. grunts);
 2. atļaut cirst 12 papeles ø 40, 30, 32, 50 , 40, 46, 38, 42, 55, 67, 70, 72 cm Rīgā, Kvarca ielā 3 (110. grupa, 74. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 838,52 EUR (astoņi simti trīsdesmit astoņi euro, piecdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 gobas ø 25, 22, 21 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 24 (36. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Jeruzalemes ielā 6 (19. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0159, pie Ilūkstes ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 38 cm Rīgā, Kupravas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0159, pie Ilūkstes ielas 7 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 24 (71. grupa,2297. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (70. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (70. grupa, 213. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 52A (120. grupa, 328. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Zvejas ielā 52A (120. grupa, 328. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 29 (94. grupa, 45. grunts) un Rīgā, Kokneses prospektā  31 (94. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 99 (124. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 99 (124. grupa, 2034. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X