11 | 09 | 2020
A+
A-

31.08.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 36 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 36 (31.08.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts), Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts), Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9017).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 38 cm (Nr. 4) un 1 bērzu ø 46 cm (Nr. 5) Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 46 (Nr. 1), 32 cm (Nr. 6), 1 ozolu ø 38 cm (Nr. 2), 1 liepu ø 36 cm (Nr. 3) Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2411,77 EUR (divi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Pļaviņu ielā 19 (47. grupa, 31. grunts, kadastra apzīmējums 0100 047 0036) un Pļaviņu ielā bez numura (47. grupa, 81. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Pļaviņu ielā 19 (47. grupa, 31. grunts, kadastra apzīmējums 0100 047 0036);
  • 1 kļavu ø 30/44cm, 1 apsi ø 61/57 cm Rīgā, Pļaviņu ielā bez numura (47. grupa, 81. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Pļaviņu ielā 19 (47. grupa, 31. grunts, kadastra apzīmējums 0100 047 0036) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,03 EUR (trīs simti piecdesmit euro, trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) un Aizvaru ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 0317 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 46 k-1 (92. grupa, 88. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 20/20 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 46 k-1 (92. grupa, 88. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Purva ielā 27 (65. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Purva ielā 27 (65. grupa, 58. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā bez numura (107. grupa, 343. grunts), pie Graudu ielas 52 un Rīgā, Akmeņu ielā bez numura (49. grupa, 187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0182), pie Akmeņu ielas 30

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
  • 1 vītolu ø 37/47/48/52/58 cm Rīgā, Akmeņu ielā bez numura (49. grupa, 187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0182), pie Akmeņu ielas 30;
  • 1 vītolu ø 99 cm Rīgā, Graudu ielā bez numura (107. grupa, 343. grunts), pie Graudu ielas 52;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rudbāržu ielā 9 (75. grupa, 674. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 1 (53. grupa, 249. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 39 (24. grupa, 2058. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Malnavas ielā 9 (78. grupa, 277. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 50 cm Rīgā, Malnavas ielā 9 (78. grupa, 277. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 15 (94. grupa, 274. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X