A+
A-

Būvnormatīvi

Nosaukums Dokuments
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” https://likumi.lv/doc.php?id=269200
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 794 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=271234
LR MK 23.12.2014 noteikumi Nr. 793 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=271233
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274318-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-203-15-betona-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.246 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 „Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274299-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-215-15-seismiski-izturigu-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.247 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 „Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/doc.php?id=274300
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274302-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-212-15-terauda-un-betona-kompozito-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 26.05.2015. noteikumi Nr.248 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274301-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-205-15-mura-buvkonstrukciju-projektesana
LR MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana” https://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
LR MK 28.08.2018. noteikumi Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” https://likumi.lv/ta/id/301303
LR MK 09.06.2015. noteikumi Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” https://likumi.lv/ta/id/274674-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-261-15-eku-iekseja-elektroinstalacija-
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika” https://likumi.lv/ta/id/274976-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-016-15-buvakustika-
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” https://likumi.lv/doc.php?id=274815
LR MK 16.06.2015. noteikumi Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” https://likumi.lv/ta/id/274935-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-305-15-geodeziskie-darbi-buvnieciba-
LR MK 25.06.2019. noteikumi Nr. 280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”” https://likumi.lv/ta/id/307966-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-19-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumtehnika
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācijā” https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.336 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 „Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275009-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-241-15-dabasgazes-ieksejo-gazesvadu-sistema
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.341 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 „Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275017-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-242-15-dabasgazes-arejo-gazesvadu-sistema
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 „Elektronisko sakaru tīkli” https://likumi.lv/ta/id/274991-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-262-15-elektronisko-sakaru-tikli-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.329 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-
LR MK 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” https://likumi.lv/ta/id/275006-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-201-15-buvju-ugunsdrosiba-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves” https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.340 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
LR MK 01.09.2015. noteikumi Nr.505 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 „A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves” https://likumi.lv/ta/id/276261-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-229-15-a-klases-hidroelektrostaciju-hidrotehniskas-buves-
LR MK 24.11.2015. noteikumi Nr.661 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/278199-ar-radiacijas-drosibu-saistito-buvju-buvnoteikumi
LR MK 17.09.2019. noteikumi Nr.432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 003-19 “Būvklimatoloģija”” https://likumi.lv/ta/id/309453-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-19-buvklimatologija

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X