31 | 03 | 2020
A+
A-

01.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 01.04.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve Rīgā, Ropažu ielā 75 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 086 0224).

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Konkursa nosacījumi apbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A, 1B, 1C, 1D un 3A.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X