30 | 07 | 2018
A+
A-

01.08.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 01.08.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Daugavpils ielā 13 (39. grupa, 125. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Bruvers PLUSS”
Projektētājs: SIA „M. un V. Brūzis”, būvprojekta vadītāja M. Brūze

2. Viesnīcas jaunbūve Pērnavas ielā 72 (038. grupa, 0150. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēkas Dzirnavu ielā 42 (020. grupa, 0127. grunts) konkursa materiālu saskaņošana.

Pasūtītājs: AS Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

2. Ēkas pārbūves Brīvības gatvē 214M meta izskatīšana (70. grupa, 2382. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NHC 2”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X