02 | 06 | 2021
A+
A-

02.06.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 02.06.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar autostāvvietu jaunbūve Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kad. Nr. 0100 018 0072., Nr. 0100 018 0193)

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201k – 16 (kad. Nr. 0100 086 0310)

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X