01 | 09 | 2020
A+
A-

02.09.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 02.09.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Jaunciema gatvē 263 (kad. Nr. 0100 113 0316)

IX Citi jautājumi

  1. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībai Rīgā, Tumes ielā 25 (kad. Nr. 0100 073 0601)
  2. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībām Rīgā, Remtes 21 (kad. Nr. 0100 075 0781), Remtes ielā 19 A (kad. Nr. 0100 075 0032), Kārļa Ulmaņa gatve b/n (kad. Nr. 0100 075 0670)
  3. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībām Rīgā, Ūdeļu ielā 1 (kad. Nr. 0100 123 2072), Ūdeļu ielā 1A (kad. Nr. 0100 123 2260)

 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X