30 | 11 | 2020
A+
A-

02.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 02.12.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Rīgā, Ventspils ielā 10A (kad. Nr. 0100 056 2064)

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

  1. Administratīvās ēkas Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kad. Nr. 0100 010 0042) kultūrvēsturiskās vērtības apstiprināšana

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1473) apstiprināšana

 

IX Citi jautājumi

  1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar autostāvvietu jaunbūves mets Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kad. Nr. 0100 018 0193)
  2. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 C (kad. Nr. 0100 120 1124)
  3. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 D (kad. Nr. 0100 120 1123).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X