01 | 02 | 2021
A+
A-

03.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.02.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ēkas pārbūve un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (kad. Nr. 0100 060 0334)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

 

IX Citi jautājumi

  1. Arhitektūras ideju konkursa: ““Zunda parks” Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 teritorijas attīstības vīzija” uzvārējošo (1., 2. vieta) darbu meti.
Fontu izmērs
Kontrasts