01 | 02 | 2021
A+
A-

03.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.02.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ēkas pārbūve un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (kad. Nr. 0100 060 0334)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

 

IX Citi jautājumi

  1. Arhitektūras ideju konkursa: ““Zunda parks” Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 teritorijas attīstības vīzija” uzvārējošo (1., 2. vieta) darbu meti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X