02 | 03 | 2021
A+
A-

03.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.03.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ēkas nojaukšana Rīgā, Bārtas ielā 6 (kad. Nr. 0100 076 0173)
  2. Tenisa sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Dzirciema ielā b/n (kad. Nr. 0100 077 2104)
  3. Imantas Svētā Gara Luterāņu Baznīcas jaunbūve Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 79 (kad.Nr. 0100 093 0614)
  4. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Zentenes ielā b/n (kad. Nr. 0100 117 0190)

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

  1. Administratīvās ēkas Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kad. Nr. 0100 010 0042) kultūrvēsturiskās vērtības apstiprināšana

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X