03 | 04 | 2019
A+
A-

03.04.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.04.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums  plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājums par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas un pirts ēkas jaunbūve Krustpils ielā 139 (121. grupa, 877. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA ,,RUBER”

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve Ķengaraga iela 8A (72. grupa, 338. grunts).
Pasūtītājs: SIA ,,K8 RESIDENCES”
Projektētājs: SIA ,,PBR”

 

3. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Ventspils ielā 34 (75. grupa, 169. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

 

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Talsu ielā 6 (57. grupa, 143. grunts).
Pasūtītājs: SIA „KD4”
Projektētājs: SIA „CORE projekts”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Kalnciema ielas/Raņķa dambja attīstības vīzija.
Projektētājs: fiziska persona

 

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X