02 | 06 | 2020
A+
A-

03.06.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.06.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Rīgā, Nometņu ielā 64 (kad. Nr. 01000562086; 01000572069)
  2. Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti Rīgā, Augšielā 1 (kad. Nr. 0100 037 0175)
  3. Jogas apmācības centrs ar kafejnīcas telpām un dzīvokļiem Rīgā, Kalnciema ielā 9 (kad. Nr. 0100 061 0053)
  4. Tirdzniecības ēkas jaunbūve un ēkas Nr. 002 pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 38 (kad. Nr. 0100 059 0150)
  5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kad. Nr. 0100 122 2022)
  6. Būves pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Brīvības gatvē 249A lit.2 (kad. Nr. 0100 086 2115)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201 k – 16, Rīgā (kad. Nr. 0100 086 0310)

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. “Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 (kad. Nr. 0100 061 2015, Nr. 0100 061 2042., Nr. 0100 061 0015)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X