02 | 10 | 2018
A+
A-

03.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.10.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

1

attīstības priekšlikums;

nav

jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;

nav

jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;

nav

jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;

nav

jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;

1

jautājums par detālplānojumu izstrādi;

nav

jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;

nav

būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;

1

cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1.Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1.Detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n (093. grupa, 0025. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,SMAK”
Izstrādātājs: SIA ,,Rīgas mērniecības birojs”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (061. grupa, 0213. grunts).

Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X