03 | 03 | 2020
A+
A-

04.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 04.03.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Mazstāvu daudzdzīvkļu ēkas jaunbūve Rīgā, Bajāru ielā 19 (116. grupa, 2025. grunts).

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Biroju ēkas jaunbūves konkursa darbi Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts).

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 254, fasāžu detalizācijas izskatīšana.
  2. Šķūņa pārbūve par īslaicīgas lietošanas būvi kafejnīcu Rīgā, Andrejostas ielā 5 (11. grupa,2012.grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X