03 | 08 | 2021
A+
A-

04.08.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 04.08.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Autoskolas mācību ēkas jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (kad. Nr. 0100 052 0108)
  2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 30 (kad. Nr. 01000230013)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kad. Nr. 0100 128 0165)

IX Citi jautājumi

  1. Pilona krāsu toņa saskaņošana objektam “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība”
  2. Biroju un noliktavu ēku kompleksa jaunbūves mets Rīgā, Lubānas ielā 155 (kad. Nr. 0100 121 1563)
  3. Par atzinuma sniegšanu Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma

 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X