03 | 09 | 2019
A+
A-

04.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 04.09.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. „Alberta laukuma labiekārtošana” Kalēju ielā b/n (3. grupa, 91. grunts) un Vecpilsētas ielā b/n (3.grupa, 2046.grunts).
  2. Tirdzniecības centra jaunbūve Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (82. grupa, 2664. grunts) apstiprināšana.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X