03 | 11 | 2020
A+
A-

04.11.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 04.11.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kad. Nr. 0100 050 0067)
  2. Daudzstāvu  daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kad. Nr. 0100 051 0017)
  3. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Nīcgales ielā 2 (kad. Nr. 0100 070 0562)
  4. Katlu mājas nojaukšana Rīgā, Atlasa ielā 7 (kad. Nr. 0100 087 0268)

 

IX Citi jautājumi

  1. Industriālās ēkas jaunbūve Rīgā, Ulbrokas ielā 48  (kad. Nr. 0100 092 0724, Nr. 0100 092 2205, Nr. 0100 092 0644)
  2. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas mets Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kad. Nr. 0100 056 0092)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X