30 | 04 | 2021
A+
A-

05.05.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 05.05.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ātras ēdināšanas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 400 (kad. Nr. 0100 092 0328)

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Metu konkursa “Rīgas Celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija” Rīgā, Gaiziņa ielā 3 (kad. Nr. 0100 004 2006; 0100 004 2006) nolikuma un programmas saskaņošana

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Rīgā, Kalnciema ielā 38

(kad. Nr. 0100 059 0150)

 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X