04 | 06 | 2019
A+
A-

05.06.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 05.06.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Sākumskolas ēkas jaunbūve Sudraba Edžus 2 ( 184. grupa, 474. grunts).

Pasūtītājs: Rīgas domes īpašuma departaments
Projektētājs: SIA Lauder Architects”

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve Mazā Krasta ielā 73A (48. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA MODERNS BH”
Projektētājs: SIA „AL Projekts”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Esošās ēkas pārbūve un jaunas dzīvojamās ēkas ar komerciālām platībām jaunbūve Blaumaņa ielā 23 (30. grupa; 39. grunts).

Projektētājs: SIA VVV Architecture”

 

2. Tirdzniecības un darījumu ēkas jaunbūve Marijas ielā 2A (4. grupa, 3. grunts).

Pasūtītājs: SIA REGAL NAMI”
Projektētājs: SIA BB studija”

 

3. Aldara parka bumbu gāzes patvertnes pārbūve Sliežu ielā 21A, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100. un 132. grunts).

Pasūtītājs. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Projektētājs. PS „RE-ART”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X