04 | 09 | 2018
A+
A-

05.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 05.09.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 9 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 5 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve Slokas ielā 1B (58. grupa, 193. grunts).

Pasūtītājs: SIA “Hotels Management”
Projektētājs: SIA “AB ARHO”

  1. Sporta kluba ēkas un tenisa korta nojaukšana Baldones ielā 7 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 060 0157).

Pasūtītājs: SIA „Centrālais tenisa klubs”
Projektētājs: arhitekts Viktors Mateiko, sertifikāta Nr. 10-0341

  1. “Sešu daudzdzīvokļu māju jaunbūve” Kojusalas ielā 15, Rīga (48. grupa, 32. grunts).

Pasūtītājs: SIA “SKU KRASTI”
Projektētājs: SIA “LVLPROJEKTS”, būvprojekta vadītāja Aelita Šadurska

  1. Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA” biroju ēkas jaunbūve, piebraucamo ceļu un promenādes Andrejosta iela 3 (010. grupa, 0085. grunts)

Pasūtītājs: SIA “Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA””
Projektētājs: SIA „NRJA”

  1. Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA” viesnīcas ēkas jaunbūve, piebraucamie ceļi un promenādes Andrejostas 3A (010. grupa, 0080. grunts)

Pasūtītājs: SIA “Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA””
Projektētājs: SIA „NRJA”

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar veikala telpām Jelgavas iela 65 (54. grupa, 72. grunts)

Pasūtītājs: SIA “JRC”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”

  1. Ražošanas ēkas (tramvaju krāsošanas ceha) jaunbūve Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts)

Pasūtītājs: RP SIA “RĪGAS SATIKSME”
Projektētājs: SIA „VV PROJEKTS”

  1. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Buru ielā 17 (050. grupa, 0115. grunts).

Pasūtītājs: SIA “FIDEM PROPERTY GROUP”
Projektētājs:
SIA „ARCHDESIGN”

  1. Administratīvās ēkas Hermaņa ielā 3, Rīgā, pārbūve par mazstāvu daudzdzīvokļu māju (57. grupa, 2. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BBIM”
Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”, arhitekte Tatjana Kurdjumova

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Kioska pārbūves ieceres mets Kronvalda parkā, Kalpaka bulvārī 12A (10. grupa, 120. grunts)

Pasūtītājs: SIA “NOMEDA”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”

2.Dzīvojamās mājas pārbūve Uzvaras bulvārī 3Apretuguns mūra noformējums (018. grupa, 2026. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Logic Investments”
Projektētājs: SIA „AUGEO Dizains”

3.Parka ,,Hanzas dārzs” Mihaila Tāla ielā b/n (018. grupa, 0139. grunts) ierīkošana (dārza paviljona arhitektoniskais risinājums.

Ierosinātājs: SIA ,,Pillar development”
Izstrādātājs: SIA ,,Pillar Architekten”

4.Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja jaunbūve (būvapjoma kārtojuma un fasāžu apdares materiālurisinājums) M. Tāla ielā 4  (018. grupa, 0150. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LMOCA Building”
Projektētājs: SIA „Pillar Architekten”

5.Biroju ēkas Dzirnavu ielā 42 (30. grupa; 57. grunts) konkursa noteikumu saskaņošana

Pasūtītājs: AS „Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X