04 | 12 | 2018
A+
A-

05.12.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 05.12.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās mājas ar ārstniecības un rehabilitācijas palīgfunkciju būvniecība Barona ielā 99B (27. grupa; 2003. grunts)
Pasūtītājs: SIA BN99”
Projekta izstrādātājs: SIA Graf X”

 

2. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts)
Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4 (70. grupa; 26. grunts) apstiprināšana
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA ,,Bonava Latvia”
Izstrādātājs:  SIA „Layout17”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Atklātā arhitektūras metu konkursā „Biroju ēkas (ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi) jaunbūve Krišjāņa Barona ielā 30A  (030 grupa; 0168. grunts)” iesniegtie darbi
Ierosinātājs: SIA „P2A”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Ēkas jumta pārbūves dzīvokļu ierīkošanai Strēlnieku ielā 19 mets (18. grupa; 48. grunts)
Pasūtītājs: Fiziska persona
Projekta izstrādātājs: SIA „AR & DE”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X