05 | 01 | 2021
A+
A-

06.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 06.01.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

IX Citi jautājumi

  1. Elektrotransporta uzlādes punkti Rīgā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X