05 | 03 | 2019
A+
A-

06.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 06.03.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 7 attīstības priekšlikumi;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· 3 jautājumi par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).

Pasūtītājs: SIA ABata”

Projektētājs: A/S Palast Architekts”

 

  1. Dzīvojamās mājas jaunbūve Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10.grunts).

Pasūtītājs: SIA LG NIGUĻI”

Projektētājs: fiziska persona

 

  1. Rindu mājas jaunbūve Stienes ielā 3 (88. grupa, 75.grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA Būvekom”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n (117. grupa, 0121. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.”

 

  1. Esošās ēkas nojaukšana un tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 205B (117. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA „RATALS”

Projektētājs: SIA „CORE projekts”

 

  1. T/C „SPICE” daļas pārbūve izbūvējot divas nojumes Jaunmoku ielā 21 ( 75. grupa, 787. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Plesko Real Estate”

Projektētājs: SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Laba māja centrā”

Projektētājs: SIA „TECTUM” 

 

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto

ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,SUDRABSALA”

Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

  1. Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (75. grupa, 0014., 2032., 2100. un 2106. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,UCTAM Baltics”

Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”

Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

Fontu izmērs
Kontrasts