05 | 03 | 2019
A+
A-

06.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 06.03.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 7 attīstības priekšlikumi;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· 3 jautājumi par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).

Pasūtītājs: SIA ABata”

Projektētājs: A/S Palast Architekts”

 

  1. Dzīvojamās mājas jaunbūve Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10.grunts).

Pasūtītājs: SIA LG NIGUĻI”

Projektētājs: fiziska persona

 

  1. Rindu mājas jaunbūve Stienes ielā 3 (88. grupa, 75.grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA Būvekom”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n (117. grupa, 0121. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.”

 

  1. Esošās ēkas nojaukšana un tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 205B (117. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA „RATALS”

Projektētājs: SIA „CORE projekts”

 

  1. T/C „SPICE” daļas pārbūve izbūvējot divas nojumes Jaunmoku ielā 21 ( 75. grupa, 787. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Plesko Real Estate”

Projektētājs: SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Laba māja centrā”

Projektētājs: SIA „TECTUM” 

 

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto

ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,SUDRABSALA”

Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

  1. Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (75. grupa, 0014., 2032., 2100. un 2106. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,UCTAM Baltics”

Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”

Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X