05 | 05 | 2020
A+
A-

06.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 06.05.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve, būves ar kadastra Nr. 0100 070 0971 001 nojaukšana Rīgā, Stirnu ielā 31 (kad. Nr. 0100 070 0971).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā (kad. Nr. 0100 120 1286) nodošana publiskai apspriešanai.
  2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Veiksmes ielā (kad. Nr. 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā (kad. Nr. 0100 120 1511) nodošana publiskai apspriešanai.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Konkursa nolikuma saskaņošana ,,Krasta city” attīstības vīzijai Rīgā, Krasta ielā 1A; 1B; 1C; 1D un 3A (kad. Nr. 0100 043 0072, 0100 043 0077, 0100 043 0079, 0100 043 0086, 0100 043 0091).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X