06 | 04 | 2021
A+
A-

07.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 07.04.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

IX Citi jautājumi

  1. Biroju ēku ar daudzstāvu apakšzemes stāvvietu jaunbūves Rīgā, Gustava Zemgales gatvē 73 (kad. Nr. 0100 086 0341)
  2. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves mets Rīgā, bez adreses (Maskavas ielas 285 k-1, k-2; k-3; k-5 iekšpagalmā) (kad. Nr. 0100 072 0248)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X