06 | 11 | 2018
A+
A-

07.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 07.11.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
    2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Rituālā kompleksa jaunbūve Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „PILS M”, būvprojekta vadītājs J. Empelis

 

2. Autosalona-servisa ēkas jaunbūve Skanstes ielā 31A (24. grupa, 2057. grunts). 
Pasūtītājs: SIA „NORDE”.
Projektētājs: SIA „ARCHAB”, arhitekts A. Bērziņš

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūves Baložu ielā 22 (60. grupa, 2073. grunts) risinājuma variants.
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs MG arhitekti”

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts) meta izskatīšana.
Pasūtītājs: SIA Terra Sofia”
Projektētājs: arhitekts O. Teivāns

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X