07 | 05 | 2019
A+
A-

08.05.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 08.05.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Noliktavas ēkas nojaukšana Eksporta ielā 15 k-1 (13. grupa, 2008. grunts).
Pasūtītājs: A/S ,,RĪGAS 1. SALDĒTAVA”
Projektētājs: SIA ,,AI ENGINEERING”

 

2. Noliktavas ēkas nojaukšana Eksporta ielā 15 k-15 (13. grupa, 2008. grunts).
Pasūtītājs: A/S ,,RĪGAS 1. SALDĒTAVA”
Projektētājs: SIA ,,AI ENGINEERING”

 

3. Autocentra jaunbūve Biķernieku ielā 125 (92. grupa, 707. grunts).
Pasūtītājs: SIA „TKM Latvija”
Projektētājs: SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” 

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Brīvības gatvē 211B (86.grupa, 459. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Arhitekta Ābola birojs” 

 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Miesnieku ielā 3 (8. grupa; 28. grunts).
Pasūtītājs: Maksims Kargins
Projektētājs: SIA archdesigne

 

6. „Preses nama” pārbūve par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts).
Pasūtītājs: AS PN Project”
Projektētājs: SIA ARHIS ARHITEKTI”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. „Aldara parka” Sliežu ielā 21A, Gaujienas ielā 4, gāzu aizsardzības patvertnes – ēkas Nr. 3 arhitektoniskā risinājuma variantu izskatīšana (15. grupa, 100. un 132. grunts).
Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Projektētājs: SIA ARHSTADIJA”

 

2. Biroju ēkas jaunbūve Melngaiļa ielā 1A, Rīgā (19. grupa, 01. grunts).
Pasūtītājs: SIA Adventika Group”
Projektētājs: SIA „DO studio”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X