07 | 12 | 2020
A+
A-

09.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 09.12.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Jaunatnes basketbola attīstības centra jaunbūve Rīgā, K. Barona ielā 99C (kad. Nr. 0100 027 2015)
  2. Vāgnera teātra ēkas pārbūve Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 (kad. Nr. 0100 002 0008 un Nr. 0100 002 0014)
  3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Trijādības ielā 1 (kad. Nr. 0100 049 0007)
  4. Biroju ēku jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 55 (kad. Nr. 0100 024 0039)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201k – 16 (kad. Nr. 0100 086 0310) nodošana publiskajai apspriešanai
  2. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kad. Nr. 0100 077 2103) apstiprināšana
  3. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Jaunciema gatvē 263 (kad. Nr. 0100 113 0316)
  4. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Mārsila ielā 58 (kad. Nr. 0100 125 6298)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X