09 | 03 | 2021
A+
A-

10.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 10.03.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ēkas nojaukšana Rīgā, Bārtas ielā 6 (kad. Nr. 0100 076 0173)

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

  1. Administratīvās ēkas Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kad. Nr. 0100 010 0042) kultūrvēsturiskās vērtības apstiprināšana
Fontu izmērs
Kontrasts