08 | 09 | 2020
A+
A-

10.09.2020. (ārkārtas) Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 10.09.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Konceptuāla detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībām Rīgā, Maskavas ielā 322G, 322T, 322S, b/n, 322F, 322H, 322I, 322J, 322A, 322K (kad. Nr. 0100 078 2291, 0100 078 0946, 0100 078 0244, 0100 078 2328, 0100 078 2292, 0100 078 2293, 0100 078 0947, 0100 078 2294, 0100 078 2325, 0100 078 2318)

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Atklāta Arhitektūras un pilsētbūvniecības metu konkursa ”Krasta City” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Krasta ielā 1A; 1B; 1C; 1D un 3A (kad. Nr. 0100 043 0072, 0100 043 0077, 0100 043 0079, 0100 043 0086, 0100 043 0091) rezultātu apstiprināšana

 

IX Citi jautājumi

  1. Dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Dzelzceļa ielā (kad. Nr. 0100 074 0351)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X