22 | 06 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.06.2021. sēdes Nr. 26 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

21.06.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

28.06.2021. SĒDES NR. 26 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. G. Šteingolde-Varna Ropažu iela 16
(kadastra apzīmējums 0100 086 0007)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. L.Konrade Mazās Zolitūdes ielas sarkanās līnijas(kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A
1.2.2. L.Konrade Kalnciema iela 2

(kadastra apzīmējums 0100 061 0215)

1.2.3. L.Konrade Stendes iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0234), Stendes iela 6A (kadastra apzīmējums 0100 076 2149), Šampētera iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 0221), zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0443), pie Šampētera ielas 13 un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2181), pie Šampētera ielas 15
1.2.4. L.Konrade Bauskas iela 143

(kadastra apzīmējums 0100 073 0514)

1.2.5. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 01001256860)

1.2.6. G. Šteingolde-Varna Maskavas iela 109

(kadastra apzīmējums 0100 044 0068)

1.2.7. G. Šteingolde-Varna Ēvalda Valtera iela 44

(kadastra apzīmējums 0100 092 2182)

1.2.8. G. Šteingolde-Varna Annas Sakses iela 12

(kadastra apzīmējums 0100 084 2113)

1.2.9. G. Šteingolde-Varna Vecāķu prospekts (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) un Skanstenieku iela (kadastra apzīmējums 0100 120 9014)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ziemeļblāzma un

ceļa posms Mangaļi-Ziemeļblāzma

1.2.11. G. Šteingolde-Varna Vižņu iela 54

(kadastra apzīmējums 0100 120 1413)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Ciema iela 9

(kadastra apzīmējums 0100 082 0138),

Čuguna iela 22

(kadastra apzīmējums 0100 082 0838)

1.3.2. V. Freimanis Sējas iela 61

(kadastra numurs 0100 106 0565,

kadastra apzīmējums 0100 106 1048)

1.3.3. G. Šteingolde-Varna Berģu iela 140

(kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

1.3.4. G. Šteingolde-Varna Vējdzirnavu iela 4

(kadastra apzīmējums 0100 127 0085)

1.3.5. G. Šteingolde-Varna Kokneses prospekts 7

(kadastra apzīmējums 0100 084 0109) un zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 084 0072)

1.3.6. G. Šteingolde-Varna Vīķu iela 13

(kadastra apzīmējums 0100 128 0292)

1.3.7. G. Šteingolde-Varna Vecāķu prospekts 68

(kadastra apzīmējums 0100 120 0091)

1.3.8. G. Šteingolde-Varna Mazsalacas ielas teritorija

(kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 23

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                         I. Bernovska

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                           

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X