10 | 03 | 2020
A+
A-

11.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 11.03.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēkas jaunbūve Rīgā, Baložu ielā 21 (60. grupa, 86. grunts).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (120. grupa 1473. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.
  2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Juglas krastmalā 13 (092. grupa, 2495. grunts) Juglas krastmalā 15 (092. grupa, 0496. grunts), Dzirnupes ielā 5 (092. grupa, 2180. grunts) un zemes vienībās bez adreses (092. grupa, 0509. un 0512. grunts) apstiprināšana.

 

IX Citi jautājumi

  1. Savrupmājas jaunbūves mets Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X