10 | 09 | 2019
A+
A-

11.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 11.09.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9 (71. grupa, 498. grunts) apstiprināšana.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Biroja ēkas jaunbūves ar komercplatībām pirmajos divos stāvos Marijas ielā 2 atklāta arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.
  2. „GEMOSS” veikala studijas jaunbūves Brīvības ielā 111, arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

 

IX Citi jautājumi

  1. Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūves būvprojekts Brīvības ielā 191. (56. grupa, 2094. grunts).
  2. Ēkas pārbūves fasāžu risinājums Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts).
  3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X