11 | 09 | 2018
A+
A-

12.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 12.09.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

· 5 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 1 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Ēkas pārbūve par viesnīcas ēku Pils ielā 13 (8. grupa, 25. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ASG-2

Projektētājs: A/s „PALAST ARCHITEKTS”

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zeltiņu ielā 45A (71. grupa, 2540. grunts).

Pasūtītājs: SIA „OPG”

Projektētājs: SIA „a part”, būvprojekta vadītājs Marts Švēde

3.Tirdzniecības ēku jaunbūve Maskavas ielā 117 (44. grupa, 93. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Energy Group”

Projektētājs: SIA „RS Arhitekti”, R. Svētiņa

4.Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Nasau”

Projektētājs: arhitekte Ilze Kalvere

  1. Sešu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Kojusalas ielā 15(48. grupa, 32. grunts).

Pasūtītājs: SIA “SKU KRASTI”

Projektētājs: SIA “LVLPROJEKTS”, būvprojekta vadītāja Aelita Šadurska

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve M. Kalna ielā 11 (44. grupa, 26. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NEIS”

Projektētājs: SIA „LĪNIJAS”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X