12 | 01 | 2021
A+
A-

13.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 13.01.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Latvijas Nacionālā teātra piebūve Simtgades alejā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 010 0088, 0100 010 0162)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Laimdotas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 089 2134)

 

IX Citi jautājumi

  1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojuma mets Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101), Rīg
  2. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema iela 38, Rīgā (kadastra Nr. 0100 059 0150)
  3. Daudzdzīvokļu ēku kompleksa mets Mazā Juglas ielā 24 (kadastra Nr. 0100 123 0387), Mazā Juglas ielā 14 (kadastra Nr. 0100 123 0388), Mazā Juglas ielā 16 (kadastra Nr. 0100 123 0389), Mazā Juglas ielā 22 (kadastra Nr. 0100 123 0390), Mazā Juglas ielā 18 (kadastra Nr. 0100 123 0391), Mazā Juglas ielā 20 (kadastra Nr. 0100 123 0392), Rīgā
  4. Daudzdzīvokļu ēku kompleksa mets Jūrmalas gatvē 71, Rīgā (kadastra Nr. 0100 093 0004)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X