12 | 02 | 2019
A+
A-

13.02.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 13.02.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Talsu ielā 6 (57. grupa, 143. grunts).
Pasūtītājs: SIA „KD4”
Projektētājs: SIA „CORE projekts”

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Traleru ielā (120. grupa 1406. grunts)
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: A/S „INTERNATIONAL BANK”  

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Daudzfunkcionālas ēkas (pamatā biroju ēkas) būvniecība Dzirnavu ielā 42, (20. grupa; 151. grunts)
Pasūtītājs: SIA Gaļas un Piena Rūpniecības inženiercentrs”

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts)
Pasūtītājs: SIA NASAU”
Projektētājs: fiziska persona

 

2. Tirdzniecības ēku jaunbūve Maskavas ielā 117, Rīgā (44. grupa; 93. grunts)
Pasūtītājs: SIA ENERGY GROUP”
Projekta izstrādātājs: SIA „RS Arhitekti”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X