12 | 05 | 2020
A+
A-

13.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 13.05.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. “TABFAB KVARTĀLA” pārbūve Rīgā, Miera ielā 58A (kad. Nr. 0100 026 0018).
  2. Biroja ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības ielā 155 (Senču iela 11, Senču iela 11A  (kad. Nr. 01000260145, 01000260144, 01000260046).

IX Citi jautājumi

  1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojums Rīgā, Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101).

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X