13 | 04 | 2021
A+
A-

14.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 14.04.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

IX Citi jautājumi

  1. Veikala pārbūve un ēku demontāža Rīgā, Tēriņu ielā 62 (kad. Nr. 0100 106 1067)
  2. Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves mets Rīgā, Mazā Juglas ielā 24 (kad. Nr. 0100 123 0387)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X