13 | 07 | 2021
A+
A-

14.07.2021. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 14.07.2021. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

 

IX Citi jautājumi

  1. Pakorobotu novietošana Rīgas pilsētā
  2. Atkritumu novietņu un velo stāvvietu tipveida risinājumi Rīgā
  3. Dzīvokļa mājas pārbūves mets Rīgā, Vijciema iela 6 (kad. Nr. 0100 086 2090)
  4. “Preses nama” pārbūve par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru izmaiņas Rīgā, Balasta dambī 2 (kad. Nr. 0100 062 0137)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X