13 | 11 | 2018
A+
A-

14.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 14.11.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
    1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūve Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Mežkalna Invest”
Projektētājs: SIA „SARMA & NORDE Arhitekti”, būvprojekta vadītājs J. Norde

2. Īslaicīgas lietošanas ēkas novietošana Nēģu ielā b/n (4. grupa, 86. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Rīgas Centrāltirgus”
Projektētājs: SIA „Glass & Wood”, arhitekts Reinis Liepiņš

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts).
Pasūtītājs: SIA Bonava Latvija”
Projekta izstrādātājs: SIA Bonava Latvija”

4. Viesnīcas jaunbūve Dzirnavu ielā 106 (31. grupa, 9. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Jumāras Īpašumi”
Projekta izstrādātājs: AS „Palast Architekts”

5. VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 34. korpusa pārbūve Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts).
Pasūtītājs: VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Projekta izstrādātājs: SIA „DUAL ARHITEKTI”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Viesu nama (viesnīcas) jaunbūves Peitavas ielā 7 (3. grupa, 73. grunts) meta izskatīšana.
Pasūtītājs: SIA PEITAVAS 7”
Projektētājs: SIA „OPEN arhitektūra un dizains”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X