14 | 01 | 2020
A+
A-

15.01.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 15.01.2020. sanāksmes darba kārtība (sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Īslaicīgas lietošanas būves jaunbūve Kaļķu ielā 1A (7. grupa, 96. grunts)
  2. Daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūve Torņakalna ielā 6 (54. grupa, 218. grunts)
  3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Dainas ielā b/n (33. grupa, 147. grunts)
  4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Zemitāna laukumā 1 (115. grupa, 23. grunts)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10 (128. grupa 165. grunts) nodošana publiskai apspriešanai

 

IX Citi jautājumi

  1. Pagalma ēkas lit. 004 pārbūves (jaunu stāvu un lifta izbūve) mets Bruņinieku ielā 72 (29. grupa, 33. grunts)

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X