14 | 04 | 2020
A+
A-

15.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 15.04.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums  plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Raņķa dambī b/n, Rīgā (kad. Nr. 0100 049 0135).
  2. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Rīgā, Ventspils ielā 10A (kad. Nr. 0100 056 2064).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 462 (kad. Nr. 0100 127 2022) apstiprināšana.

 

IX Citi jautājumi

  1. 1. Ēkas pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 2b (kad. Nr.0100 061 0154).
  2. Dzīvokļu – viesnīcas jaunbūves mets Rīgā, Magoņu ielā 9 (kad. Nr.0100 056 0160).
  3. Dzīvojamās ēkas pārbūves mets Rīgā, Slokas ielā 15 (kad. Nr. 0100 060 117001).
  4. Tirdzniecības ēkas jaunbūves Rīgā, Stirnu ielā 25 (kad. Nr. 0100 070 0512).fasāžu

detalizācijas izskatīšana.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X