14 | 07 | 2020
A+
A-

15.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 15.07.2020. sanāksmes darba kārtība
(sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ēkas pārbūve Rīgā, Brīvības ielā 111 (23. grupa, 128. grunts)
  2. Esoša tūrisma informācijas centra pārbūve Rīgā, Radio ielā 1 (5. grupa; 37. grunts)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X