13 | 08 | 2018
A+
A-

15.08.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 15.08.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1.Tirdzniecības centra jaunbūve Rusova ielā 1 (85. grupa, 2045. grunts).

Pasūtītājs: SIA „KORBELA”
Projektētājs: SIA „Arhitektūrinženieru kompānija ARHIS”, Daugavpils

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Metu konkursa „TABFAB radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” Miera ielā 58a (5. grupa, 14. grunts) nolikuma un programmas saskaņošana.

Pasūtītājs: VAS Valsts Nekustamie īpašumi”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības centra ,,SPICE“ gājēju promenāde ar tirdzniecības vietām jaunbūve Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 2005. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Tirdzniecības centrs PLESKODĀLE
Projektētājs: SIA „MARK Arhitekti

2. Tirdzniecības centra jaunbūves Viestura prospektā 26 (68. grupa, 2023. grunts) fasāžu risinājumi.

Pasūtītājs: SIA „NIOLO”
Projektētājs: SIA „PBR”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X