15 | 01 | 2019
A+
A-

16.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 16.01.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 10:30)

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Peitavas ielā 9/11  (3. grupa, 74. grunts).
Pasūtītājs: SIA „CITRA PEITAVAS”
Projektētājs: SIA „Veisbergs”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts).
Pasūtītājs: SIA „UNICO”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

Fontu izmērs
Kontrasts